10.05.2019 - 10.10.2019

Velkommen til Ti på Topp Lillehammer 2019

Bli med!

964

Registrerte turer

184

Registrerte deltakere

5

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Søre-Ål gapahuk 181
2 Øvsdalsfossen 128
3 Nord-Mesna (Mesnasaga) 122
4 Sjusjøvannet rundt 102
5 Milorg /Panoramavegen 98

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Gropmarka 83
Hølsauget v/Lågen 82
Milorg /Panoramavegen 98
Nord-Mesna (Mesnasaga) 122
Prestkjerringa 47
Reinsfjell/Kriksfjell/Hitfjell 64
Sjusjøvannet rundt 102
Snørvillen 57
Søre-Ål gapahuk 181
Øvsdalsfossen 128