Klikk her for å se resultatene for 2019.

15.12.2019 - 10.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Lillehammer 2020

Bli med!

0

Registrerte turer

0

Registrerte deltakere

0

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Reinsfjell/Kriksfjell/Hitfjell 0
2 Søre-Ål gapahuk 0
3 Hølsauget v/Lågen 0
4 Hølsauget v/Lågen 0
5 Milorg /Panoramavegen 0

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Gropmarka
Gropmarka
Hansvehaugen
Hølsauget v/Lågen
Hølsauget v/Lågen
Milorg /Panoramavegen
Nord-Mesna (Mesnasaga)
Prestkjerringa
Prestkjerringa
Reinsfjell/Kriksfjell/Hitfjell
Sjusjøvannet rundt
Snørvillen
Snørvillen
Snørvillen
Snørvillen
Søre-Ål gapahuk
Øvsdalsfossen
Øvsdalsfossen